Közszolgáltatási szerződés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények


Menetrend


Üzletszabályzat, díjszabás

 

A Közszolgáltatási Szerződés és annak mellékletei  a kapcsolódó dokumentumok között találhatók meg. (A 11. sz. mellékelt nem nyilvános.)