Adatvédelmi nyilatkozat


A MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV-HÉV Zrt.) az általa a www.bhevzrt.hu címen elérhető szolgáltatásokra (pl. fórumok, hírlevél) való jelentkezés során, adatokat kér be a szolgáltatást igénybe vevőktől.

A MÁV-HÉV Zrt. a regisztrációs eljárás során, az adatmezők kitöltésén kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A regisztráló adatainak kezeléséhez regisztrációjával adja meg hozzájárulását. Az adatkezelés során, a megadott személyes adatokat a választott szolgáltatás teljesítése mellett, a MÁV-HÉV Zrt. kizárólagosan piackutatási, ajánlattevői tevékenységéhez használja fel.

A MÁV-HÉV Zrt. a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival.

A regisztrációs eljárás során beszerzett adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk át.

A MÁV-HÉV Zrt. a regisztrációs eljárás során a regisztrációt befejező felhasználók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (úgynevezett cookie-kat) helyez el a felhasználók számítógépén. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget a MÁV-HÉV Zrt. számára sem a felhasználó számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a felhasználó úgy dönt, hogy megismertet. Ezt az eljárást a MÁV-HÉV Zrt. szigorúan betartja. A látogató választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat. Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy az értesítést küldjön a cookie-k elhelyezésének kérelméről, vagy automatikusan letiltsa azok használatát.

A MÁV-HÉV Zrt. minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok titokban maradásáért, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért, azonban nem tud felelősséget vállalni az adatok esetleges vis maior esemény miatti nyilvánosságra kerüléséért.

Személyes adatok nyilvántartása, kezelése

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásai alapján történik.

A regisztráció során megadott adatok kezelését a MÁV-HÉV Zrt. végzi.

A MÁV-HÉV Zrt. – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett – adatkezeléseinek nyilvántartási azonosítói és részletei a Hatóság írásbeli megkeresésével tekinthetők meg.

 

Kapcsolat


MÁV-HÉV Zrt.
E-mail: mav-hev@mav-hev.hu